AW

AppWriter til afgangsprøven

Elever, der til dagligt benytter AppWriter, må også benytte AppWriter til afgangsprøverne.

Det kræver at skolelederen giver eleven tilladelse til at benytte AppWriter, og at skolen bestiller specialfremstillede opgavesæt.

Det er kun elever, som bruger AppWriter til dagligt, som må benytte AppWriter ved afgangsprøverne, og elever med særlige behov må også benytte oplæsningsfunktionen i AppWriter til alle prøver og nationale tests. Siden 2014 har elever med særlige behov fået lov til at benytte ordforslag ved retskrivningsprøven som et forsøg. Forsøget er udvidet til også at gælde decemberprøven 2015/2016 og prøven i maj 2016.

  • At bruge AppWriter til Folkeskolens afgangsprøver